skip to Main Content

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE NARUDŽBINE IZ SRBIJE

POZOVITE NAS: +381 66 224 722

Uloga dijetetskih proizvoda u lečenju raka

Lečenje raka podrazumeva primenu hirurških metoda, radioterapije – terapije zračenjem, hemoterapije – primenu citostatika i imunoterapije – primenu lekova najnovije generacije.

Lečenje kancera, pored primene jednog vida terapije ili kombinovanjem više njih, zahteva i promenu životnih navika.

Najvažnija promena, jeste promena navika u ishrani. Uloga dijetetskih proizvoda koji su namenjeni ishrani obolelih od raka je višestruka. Na više nivoa pomažu organizmu u borbi sa rakom.

Značaj dijetetskih proizvoda u terapiji raka

Ukoliko je neki proizvod namenjen ishrani osoba obolelih od raka, važno je da znate i da obratite pažnju da li je to naznačeno na njegovom pakovanju. Proverite da li je registrovan kod Ministarstva zdravlja. Proverite da li je naznačeno da je „hrana za posebne medicinske namene onkoloških pacijenata“.

Da bi neki proizvod bio kategorisan u hranu za posebne medicinske namene, potrebno je da prođe stroge kontrole. Proizvođač je u obavezi da dokumentuje uticaj proizvoda na određeni zdravstveni problem.

Maligne bolesti ozbiljne su i teške. Metode lečenja raka su invazivne i sa mnogim štetnim posledicama. Korišćenjem kvalitetnih dijetetskih proizvoda, namenjenih obolelima od raka, pacijenti unose neophodne hranljive i biloški aktivne materije koje doprinose boljoj iskoristljivosti terapije. Istovremeno poboljšavaju krvnu sliku. Obezberđuju više snage i energije za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Utiču na bolji i kvalitetniji san. Pomažu pacijentima da koliko-toliko nastave sa normalnim životom.

Na koji način dijetetski proizvodi utiču na obolele od raka

Bilo da je u pitanju operacija, hemioterapija, radioterapija ili imunoterapija, organizam mora da ima snagu da ih podnese.

Uloga dijetetskih proizvoda u lečenju raka jeste da pomognu organizmu da podnese onkološku terapiju i bori se sa kancerom. Njihov značaj u procesu oporavka je ogroman.

Kvalitetni dijetetski proizvodi izvori su visokih koncentracija mikro i makro elemenata. Sadrže vitamine, minerale, oligo elemete, esencijalne amino i masne kiseline, proteine, vlakna…

Ovi elementi igraju ključnu ulogu u jačanju odbrambene sposobosti organizma. Bez jakog imunolškog odgovora, nije moguće preživeti, bez obzira na primenu najsavremenijih lekova.

Dr Cubano eliksir – hrana za posebne medicinske namene

Dr Cubano eliksir plod je dugogodišnjih naučnih istraživanja sprovedenih na Kubi. Za doprinos u oblasti onkologije kubanski naučnici dobili su priznanje Svetske zdravstvene organizacije. Duže od 10 godina je u upotrebi na Kubi. Njegova efikasnost potvrđena je kod hiljade pacijenata, čije je zdravstveno stanje praćeno od strane lekara.

Dr Cubano eliksir:

  • Stimuliše ćelije imunog sistema da prepoznaju i unište maligne ćelije
  • Poboljšava nutritivni status – izvor je visokih koncentracija hranljivih nutrijenata
  • Otklanja štetne posledice hemioterapije i radioterapije
  • Pomaže oporavak nakon hirurških zahvata
  • Ublažava simptome i čini ih podnošljivim
  • Pacijentima daje više snage i energije
  • Smanjuje oksidativni stres koji je jedan od uzročnika raka
  • Poboljšava toleranciju na lekove
  • Utiče na krvnu sliku i smanjenje tumor markera

Dr Cubano eliksir obavezan je deo terapije u lečenju raka na Kubi i prva je preporuka onkologa u Srbiji.

Back To Top