skip to Main Content

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE NARUDŽBINE IZ SRBIJE

POZOVITE NAS: +381 66 224 722

Lekovite biljke – njihov značaj u ishrani i medicini

Lekovite biljke oduvek se koriste u ishrani, kao i u tretiranju mnogobrojnih oboljenja. U medicinske svrhe lekovite biljke, koriste se u tradicionalnoj, ali i u klasičnoj – naučnoj medicini. U krajevima u kojima uspevaju različite lekovite biljke koriste se u preventivne svrhe, za respiratorne i urinarne infekcije, stomačne tegobe, zaceljenje rana, probleme koštano-zglobnog sistema, glavobolje… ali njihova upotreba podjednako je zastupljena i u ishrani u cilju jačanja imuniteta i nadoknade hranljivih nutrijenata.

Mnoge od njih, osim uticaja na određene zdravstvene tegobe izvori su vitamina, minerala, proteina, vlakana, enzima i antioksidanasa.  Zato je danas sve češće u upotrebi termin lekovite i nutritivne biljke.

U našim krajevima, pod terminom lekovite biljke, uglavnom se, pogrešno smatraju samo čajevi, iako je recimo upotreba gaveza za probleme koštano-zglobnog sistema u širokoj upotrebi.

Zbog uticaja na poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja ali i njihove hranljivosti,  lekovite biljke izučavaju se u laboratorijama širom sveta. Na ovaj način potvrđuju se navodi iz tradicionalne medicine, ali i naučno dokazuje uticaj lekovitih biljaka u ljudskoj ishrani.

Lekovite biljke – prirodnim putem do zdravlja

Sve je veći broj lekara i naučnika, koji su uvideli da sintetički proizvodi osim što ne daju željene rezultate ostavljaju i brojne negativne posledice. Stručna javnost usmerila je svoju pažnju na izučavanje lekovitosti bilja i vratila upotrebu lekovitih biljaka na mesto koje im pripada.

Nigde na svetu naučnici nisu posvećeni izučavanju prirode kao što su na Kubi. Zajedno sa lekarima, njihovi naučnici, pre kolega iz ostatka sveta, uvideli su koliki značaj lekovite biljke imaju u ishrani i započeli opširna istraživanja, koja su rezultirala proizvodnjom velikog broja prirodnih proizvoda.

Na polju prevencije Kuba je daleko najuspešnija na svetskom nivou. Jedan od razloga je i široka upotreba proizvoda koji sadrže lekovite i nutritivne biljke.

U okviru kubanske medicine, posebno za potrebe jačanje imuniteta i tretiranje hroničnih oboljenja upotreba lekovitih biljaka je nezamenjiva.

Još od 60-ih godina prošlog veka, kubanski naučnici neprestano izučavaju prirodu sa ciljem da što veći broj sintetičkih proizvoda zamene proizvodima iz prirode.

Vetar u leđa dobili su 1991. godine kada su pokrenuli program primene lekovitih biljaka u farmaceutskoj industriji. Od tada do danas sproveli su ogroman broj naučnih studija i razvili proizvode koji su jedinstveni u svetu.

Tragajući za biljakama koje imaju širok spektar delovanja, izdvojili su četiri lekovite i nutritivne biljke kojima su posvetili naročitu pažnju

Za potrebe jačanja imuniteta kod zdravih, ali i osoba sa veoma ozbiljnim oboljenjima, izdvojili su: anamu, moringu, spirulinu i hlorelu.

Anamu – čudo od biljke

Koliko je velika moć biljke anamu govori i podatak da je među 14 000 različitih vrsta biljaka, anamu jedna od samo 34 sa antitumorskim potencijalom, koje su odobrene  na Univerzitetu Ilinois u Americi.

Anamu je lekovita i nutritivna biljka, koja sadrži širok spektar biološki aktivnih komponenata. O lekovitosti ove biljke pisao je i list Politika još 2010. godine.

Anamu uspeva u Centralnoj i Južnoj Americi, Karibima i Africi.

U krajevima u kojima raste ima dugu istorije primene u tradicionalnoj medicini.

Koristi se kod prehlada, kašlja i za smanjenje bolova. Zatim kod glavolja, reumatizma, lošijeg pamćenja, kožnih oboljenja, respiratornih infekcija, ali i kod nekih oblika karcinoma.

U okviru novijih farmakoloških istraživanja uočava se da anamu ima brojne farmakološke i potencijalno korisne efekte kao što su antitumorsko i antikancerogeno na nekoliko tipova ćelija karcinoma.

Jedini proizvod na našem tržištu, koji sadrži biljku anamu jeste PVA plus

Proizvod je u formi kapsule, kako bi se u svokoj dozi osigurale predviđene koncentracije biljke anamu. Kreiran je od strane kubanskih lekara i načnika sa ciljem da iskoristljivost biloški aktivnih komponenta bude maksimalna bez štetnih posledica po zdravlje korisnika.

Moringa – drvo života

Moringa se smatra jednom od najhranljivijih biljaka na planeti zemlji. Upravo zbog toga i njene visoke biološke vrednosti, u krajevima u kojima raste, nazivaju je drvo života.

Moringa je lekovita i nutritivna biljka koja sadrži visoke koncentracije vitamina, minerala, antioksidanasa, enzima, svih 18 aminokiselina, vlakana…

Farmakološkim istraživanjima potvrđena su njena antibiotska, antitumorska, antimikrobna, antikancerogena i mnoga druga svojstva.

Upravo zbog ovih osobina, kubanski lekari i naučnici su ogromnu pažnju posvetili moringi. Među prvima u svetu uvideli su njen značaj u tretiranju najozbiljnijih bolesti. Izveli su veliki broj studija i dokazali uticaj moringa na mnoge bolesti i stanja savremenog čoveka. Ustanovili su da se najbolji rezultati postiži u kombinaciji semena i lista. Kreirali su PVM plus preparat.

PVM plus je jedini proizvod na tržištu koji sadrži i seme i list moringe. Urađen je u farmaceutskom nivou kvaliteta, garantujući maksimalnu bezbednost prilikom upotrebe. Proizvod je u formi kapsule kako bi se u svakoj dozi obezbedile tačno definisane koncentracije semena i lista u odnosu 50:50.

PVM plus doprinosi jačanju imuniteta, povećanju snage i energije, poboljšanju psihofizičkih performansi, detoksikaciji i povećanju vitalnosti organizma.

Spirulina i hlorela – najhranljivije alge na planeti Zemlji

Zbog širokog spektra hranljivih materija koje poseduje spirulina i hlorela spadaju među najhranljivije alge na planeti Zemlji. Izvori su visokih koncentracija biološki vrednih proteina, vitamina, minerala, vlakana…

Stučnjaci iz oblasti zdravlja i ishrane spirulinu i hlorelu svrstavaju među najjače antioksidanse, koji postoje u prirodi. Ove alge doprinose zaštiti organizma od oksidativnog stresa, koji se povezuje sa nastankom i razvojem najozbiljnijih bolesti današnjice.

Doprinose zaštiti organizma od štetnog uticaja UV zračenja i ubrzanog starenje ćelija. Ubrzavaju metalobilzam i pomažu organizmu da se oslobodi od toksičnih materija. Pospešuju probavu, uspostavljaju balans i efikasnije funkcionisanje celog organizma.

Jedini proizvod na tržištu koji sadrži isključivo spirulinu i hlorelu u jednoj dozi jeste PVS plus

Međusobni odnos i koncenracije, kao i način upotrebe, definisani su od strane kubanski lekara i naučnika, kako bi iskoristljivost obe alge bila maksimalna bez ikakvih štetnih posledica po organizam.

Svi proizvodi registrovani su kod Ministarstva zdravlja R. Srbije i mogu se koristiti samostalno ili objedinjeno u okviru Dr Cubano eliksira koji sadrži sva tri proizvoda.

Back To Top