skip to Main Content

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE NARUDŽBINE IZ SRBIJE

POZOVITE NAS: +381 66 224 722

Kancer i ishrana – stručni saveti onkologa sa Kube

Karcinomi spadaju u bolesti sa najvećim zdravstvenim značajem. Zbog visokog procenta smrtnosti i uticaja na kvalitet života pacijenata, karcinomi izazivaju najveće poštovanje stručne javnosti u celom svetu.

Ishrana obolelih od kancera je od izuzetno velikog značaja. U tretiranju kancera, onkolozi sa Kube, ishrani pridaju posebnu pažnju. Terapije karcinoma na Kubi, obavezno podrazumevaju i poseban način ishrane pacijenata.

Tumorska kaheksija – gubitak mišićne mase, stanje koje se često javlja kod pacijenata koji boluju od karcinoma, na međunarodnom nivou definisana je kao multifaktorski sindrom koji dovodi do gubitka mišićne mase koja se ne može u potpunosti povratiti običnom ishranom.

Gubitak mišićne mase vodi ka progresivnom pogoršanju stanja celog organizma. Direktno ili indirektno odgovoran je za smrt jedne trećine pacijenata sa kancerom.

Ishrana pacijenata sa karcinomom – šta je važno da znate

U nastavku teksta donosimo vam savete i mišljenja prof.dr Anabely Estévez García, prof.dr Aliuska Venegas Godínez i prof.dr Yuliet Rodríguez García – svetski priznatih onkologa i specijalista integrativne medicine sa Kube.

Prema kliničkom značaju kaheksija – gubitak mišićne mase kod pacijenata sa kancerom povezuje se sa:
• smanjenom tolerancijom na onkološku terapiju
• slabijim odgovorom na onkološku terapiju
• smanjenim kvalitetom i dužinom života

Razlozi neuhranjenosti kod osoba koje boluju od karcinoma mogu se podeliti na:
• neuhranjenost povezana sa samim tumorom
• neuhranjenost povezana sa opštim stanjem organizma obolelog
• neuhranjenost povezana sa onkološkom terapijom

Najčešće, svi navedeni razlozi prisutni su kod jednog pacijenta.

Neuhranjenost kod osoba koje se bore sa kancerom povezuje se sa brzim napretkom bolesti i sa smanjenom tolerancijom na onkološke terapije (operacije, hemioterapiju ili zračenje).

Zato je osnovni cilj promena u ishrani kod onkoloških pacijenata, izbeći preranu smrt kao posledicu same neuhranjenosti.

Posledice neuhranjenosti kod pacijenata sa kancerom – važnost adekvatne ishrane

Kod neuhranjenog pacijenta obolelog od karcinoma kao posledica progresivnog gubitka težine javlja se neaktivnost, koja još više doprinosi smanjenju funkcionalnih sposobnosti zbog razvoja mišićne atrofije.

Dijafragma i ostali disajni mišići pate od atrofije i vode do oštećenja respiratorne funkcije.

Isto tako nastaju i srčana oštećenja u vidu smanjenja mase srčanog mišića i minutnog volumena srca.

Energetsko-proteinska pothranjenost kod ovakvih pacijenata utiče na njihovu imunokompetenciju, prvenstveno na ćelijski imunitet i povećava rizik od infekcija.

Takođe se narušavaju mehanizmi izlečenja i povećava se rizik od hiruških komplikacija.

Nedostatak proteina sprečava vezivanje lekova, utiče na vreme poluraspada i farmakokinetičke karakteristike lekova.

Oksidativni stres za posledicu ima smanjeni oksidativni metabolizam koji dovodi do umanjenog delovanja lekova i veće toksičnosti citostatika.

Neuhranjenost ostavlja brojne negativne posledice na zdravlje pacijenta i kvalitet života u celini. Ukoliko se ishrani ne posveti adekvatna pažnja, posledice po pacijenta mogu biti fatalne.

I zato kubanski lekari, u terapiji karcinoma, ishranu smatraju jednim od prioriteta.

Prof.dr Anabely Estévez García, prof.dr Aliuska Venegas Godínez i prof.dr Yuliet Rodríguez García ističu, da se iz gore navedenog može zaključiti da ishrana pacijenata obolelih od karcinoma igra osnovnu ulogu. Smatraju da je u ishranu obolelih od kancera neophodno uključiti određene dodatke ishrani koji su izučavani i čija je efikasnost dokazana.

Zbog visoke nutritivne moći među njima se izdvaja anamu – Petiveriaalliacea L. (Phytolaccaceae)

Još jedan važan dodatak ishrani je derivat Moringa Oleifera, veoma izučavana na Kubi i Indiji u okviru prirodne ajurveda medicine.

Zatim, alge spirulina i hlorela zbog svojih prirodnih sposobnosti imaju važnu ulogu u ishrani osoba koje boluju od kancera.

Anamu – bitan dodatak ishrani obolelih od kancera

Anamu je jedna od lekovitih i nutritivnih biljaka sa najvećim farmakološkim potencijalom, na celom svetu.

Poreklom je iz amazonske prašume, iako može da raste u oblastima kao što su tropska i centralna Amerika, Karibi i jugoistočne Sjedinjene Države.

Odobrena je među 14.000 biljnih ekstrakata, kao jedan od 34 kandidata sa antitumorskim potencijalom na Univerzitetu Ilinois.

Anamu sadrži brojne aktivne supstance: alkaloide (alantoin, N-metil-4-trans metoksi prolin), steroide (beta-sitosterol), triterpene (izoarborinol, acetat izoarborinola, izoarborinol cinamat i alfa-fridelinol), derivate sumpora (benzil-2-hidroksi-5-etil-trisulfid, dibenzil trisulfid), flavonoide (astilbin, engeletin, leridal, leridol, leridol-5-metil etar, miricitrin), neorganska jedinjenja (kalijum nitrat), lipide (lignocerinska kiselina, lignocerat, lignocerit lignocerat, lignoceratska kiselina, neadekanska kiselina, oleinska kiselina, palmitinska kiselina i stearinska kiselina), derivate benzena (benzaldehid, benzojeva kiselina), alkane (lignoceril alkohol), ugljene hidrate (pinitol)…

Anamu ima svojstva imunostimulansa pripisana taninima, polifenolima i benzil 2-hidroksi-5-etil-trisulfidu, koji su svi prisutni u listovima i mladim stabljikama biljke (aktivni delovi koji se koriste u dodacima ishrani)

Moringa – važna komponenta u ishrani pacijenata sa kancerom

Moringa je najpoznatija i najrasprostranjenija vrsta iz porodice Moringaceae.

Njeni listovi sadrže b-karoten, vitamin C, flavonoide, fenolna jedinjenja, masne kiseline kao što su omega 3 i 6, kalcijum i kalijum.

U semenu se nalazi visok sadržaj ugljenih hidrata, lipida i proteina, što čini 33 do 60% njene suve težine.

Zbog koncentracije i iskoristljivosti nutrijenata u ishrani obolelih od karcinoma veoma važno je koristiti dodatke koji sadrže i seme i list moringe.

Seme i list moringe imaju antispazmodična, antidiuretička, antihipertenzivna, antiulcerozna, antioksidantna, antikancerogena, antidijabetička, antimikrobna i antiholesterolna svojstva.

Spirulina i hlorela – alge sa značajnim efektom u ishrani pacijenata koji boluju od karcinoma

Spirulina, Spirulina platensis (Sp) je plavičasto zelena alga, koja se uzgaja širom sveta, i koristi se kao primarni dodatak ljudskoj ishrani.

Sadrži širok spektar profilaktičkih i lekovitih hranljivih materija uključujući vitamine, minerale, proteine, c-linolsku kiselinu, b-karoten…

Osim nutritivnih prednosti, ima izuzetno korisne karakteristike kao što su antibakterijsko, antigljivično, antivirusno, antikancerogeno, antiinflamatorno i antioksidativno svojstvo.

Hlorela, Chlorella vulgaris (Cv) je još jedna jednoćelijska slatkovodna zelena mikroalga koja pripada PhylumChlorophyta i širom sveta priznata je kao funkcionalni prehrambeni proizvod.

Bogata je proteinima, lipidima, karotenoidima, vitaminima i mineralima, i smatra se vrednim proteinskim kandidatom među potencijalnim izvorima hrane. Takođe sadrži omega-3 i 6 masne kiseline, ugljene hidrate, celulozu, esencijalne aminokiseline, karotene i vitamin A.

Dodaci ishrani koji sadrže spirulinu i hlorelu važno je da imaju precizno definisan odnos, kako bi iskoristljivost bila maksimalna, bez štetnih posledica po organizam.

Anamu, moringa, spirulina i hlorela – zajedničkim delovanjem postižu izvanredne rezultate u ishrani onkoloških pacijenata

Saveti za ishranu kubanskih onkologa pacijentima sa kancerom

Upotreba dodataka ishrani koji sadrže lekovite i nutritivne biljke anamu, moringu, spirulinu i hlorelu smatra se visokom nutritivnom snagom kod onkoloških pacijenata i kod drugih hroničnih bolesti kod kojih neuhranjenost može dovesti do fatalnih ishoda.

Na Kubi već dugo koristimo ove prirodne terapije kod pacijenata sa rakom, od 90-ih godina.

Njihova upotreba daje veoma dobre rezultate u kvalitetu života pacijenata, odgovoru i toleranciji na onkološke tretmane, kao i kontroli drugih hroničnih bolesti koje prate kancer. Kao što je, na primer dijabetes melitus, arterijska hipertenzija, koji, između ostalog, zbog svoje dekompenzacije mogu biti i uzrok obustave onkološke terapije, ili komplikacija i fatalnog ishoda života pacijenta.

Dr Cubano eliksir – sinergija biljaka amanu, moringe, spiruline i hlorele

Dr Cubano eliksir kreiran je od strane kubanskih lekara i naučnika. Nakon brojnih istraživanja koja su dokazala njegovu učinkovitost, od prošle godine dostupan je i pacijentima u Srbiji i regionu.

Na bazi naučnih studija registrovan je kod Ministarstva zdravlja R.Srbije kao dijetetski proizvod – hrana za posebne medicinske namene za potrebe ishrane kod onkoloških i drugih pacijenata sa narušenom funkcijom imunog sistema.

Da bi se jedan preparat našao u ovoj kategoriji, neophodno je da iza njega stoji dokumentacija koja potvrđuje njegovu efikasnost i uticaj na navedeni problem.

Dr Cubano eliksir je preparat visoke efikasnosti koji se sastoji od tri proizvoda:

• PVA plus – jedini proizvod koji sadrži biljku anamu
• PVS plus – jedini proizvod koji sadrži i spirulinu i hlorelu
• PVM plus – jedini proizvod koji sadrži i seme i list moringe

Zajedničkim delovanjem svih komponenata Dr Cubano eliksir postiže izuzetne rezultate kod onkoloških pacijenata.

Duže od 10 godina je u upotrebi na Kubi i preporuka kubanskih i srpskih onkologa.

Back To Top